adaklık kurban çeşitlerimiz


Kurban şu dört cins hayvanlardan olur:
1- Koyun (Bir yaşını doldurmuş olması lâzımdır. Ancak anası kadar gelişmiş ve 6 ayını doldurmuş bir kuzu da kesilebilir)
2- Keçi (Bir yaşını doldurmuş olması lâzımdır)
3- Sığır-manda ( İki yaşını doldurmuş olması lâzımdır)
4- Deve (Beş yaşını doldurmuş olması lâzımdır)

Bunlardan başka (Tavuk, Ördek, Kaz vb.) hayvanlardan kurbanın hiçbir nev'i (yâni vâcip, adak, akîka) câiz olmaz.
Akika Kurbanı:
Çocuğun doğumunun ilk günlerinde Allah'a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbana "akîka kurbanı" denilir. Esasen akîka, Arapça'da yeni doğan çocuğun başındaki saçın adıdır. Akîka kurbanı kesildiği gün çocuğun başı da tıraş edildiği için kurban bu adı almıştır. Akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden bulûğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü kesilmesi müstehaptır. Aynı gün çocuğa isim verilmesi ve kurbandan sonra saçının kesilerek ağırlığınca altın veya gümüşün tasadduk edilmesi de tavsiye edilmiştir.
Kurban olmaya elverişli her hayvan akîkaya da elverişlidir. Kesilen bu kurbanın etinden kurban sahibi ve aile fertleri, yakın dostları yiyebileceği gibi tasadduk da edilebilir.

Adak Kurbanı:
Diğer bütün ibadetlerde olduğu gibi adakta da Allah (cc) rızası gözetilmelidir. Dünyevi maksata yönelik nezirler değeri düşük olarak değerlendirilmiştir. Kişiye yapmada meşakkate düşeceği nezirde bulunmanın mekruh ve hatta haram olacağı alimlerce belirtilmiştir. Bir şarta bağlanmaksızın istenilen işin veya dileğin gerçekleşmesiyle kesilen kurban ve verilen sadaka daha güzel bir davranıştır.
Aslında nafile ibadet görümünde olan bu kurban kişinin kendine bir şart ile vacib hale getirmesinden ibarettir. İslam alimleri bu çeşitten nezir yapıldığı takdirde yine uyulması gerektiğini belirtmişlerdir. Kurbanın etinden sahibi yiyemez tamamı tasadduk edilmelidir.


T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban ve Adak ile Alakalı Sorulan Sorular